Oferta

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi przychodówi rozchodów oraz księgi przychodów (ryczałt).
więcej
Prowadzenie ewidencji
dla potrzeb podatku VAT , sporządzanie deklaracji VAT
więcej
Obliczanie miesięcznych zobowiązań
z tytułu podatków
dochodowych
więcej

Zobacz pełną ofertę

Motto

Sprawność - to robienie rzeczy we właściwy sposób, a skuteczność - to robienie rzeczy właściwych.

Peter Drucker