Strona główna / O nas

O nas

Właścicielki: Małgorzata Kmiecik i Iwona Szewczyk.

Działamy w formie spółki cywilnej.
Biuro MENOS powstało na podstawie Umowy spółki cywilnej w dniu 02 grudnia 2009 roku.

W dniu 07 grudnia 2009 roku otrzymałyśmy Zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, wpis pod numerem ewidencyjnym 22046 dla Iwony Szewczyk
i pod numerem 22047 dla Małgorzaty Kmiecik.

Do lipca 2009 roku świadczyłyśmy pracę na podstawie umowy o pracę, najpierw w Przedsiębiorstwie Państwowym. Następnie w wyniku restrukturyzacji przekształconym w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem kapitału zagranicznego.

Po 25 latach doświadczeń w obszarze rachunkowości i podatków postanowiłyśmy rozpocząć działalność na własny rachunek. Posiadamy wiedzę, doświadczenie oraz wymagane przez Ustawodawcę uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

Świadectwo kwalifikacyjne Numer 24330/01 wydane przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej dla Małgorzaty Kmiecik.

m2

 

Certyfikat Księgowy Numer 27703/2008 wydany przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej dla Iwony Szewczyk.

i1

 


Pragniemy poinformować, że posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Naszym Klientom gwarantujemy rzetelne wykonanie powierzonych nam obowiązków, fachowe porady, maksymalne zaangażowanie w każde zadanie, komunikatywność i życzliwość we wzajemnych relacjach.