Strona główna / Oferta

Oferta

  Oferta naszej firmy

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi przychodów
  i rozchodów oraz księgi przychodów (ryczałt),
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT , sporządzanie deklaracji VAT,
 • Obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków dochodowych,
 • Przygotowanie zeznań rocznych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych ( PIT, CIT ),
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • Przygotowanie informacji dla Urzędów Skarbowych wymaganych przez źródła prawa,
 • Sporządzanie sprawozdań dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego,
 • Prowadzenie kadr i płac oraz rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • Rozliczanie refundacji z PFRON,
 • Przygotowanie merytoryczne z zakresu rachunkowości
  i podatków na potrzeby własne klienta,
 • Weryfikacja ksiąg prowadzonych we własnym zakresie przez Klienta,
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Naliczanie opłat dla podmiotów korzystających ze środowiska,
 • Przygotowanie wniosków o zwrot podatku VAT za materiały budowlane,
 • Pomoc przy archiwizacji dokumentów księgowych.